Geschiedenis van bru

Bruinisse bestaat al sinds 1467. Bruinisse is sinds deze tijd al een vissersdorp. Toen der tijd werd het nog geschreven als Bruynisse. In die tijd was er veel mossel en oester visserij waar mensen dan ook hun brood mee verdienen.

De afsluiting van het Grevelingenmeer ca. 50 jaar geleden, zorgde ervoor dat de mosselvisserij verdween. De mosselkwekers moesten uitwijken naar Oosterschelde en de Waddenzee. Doordat de mossel verdween in het meer, zijn ze begonnen met de mossel hangcultuur.

Strijd tegen het water

Een aantal keer heeft ons eiland onder water gelegen. Een zware storm en een hoge vloed is voor ons eiland genoeg om te overstromen. De inwoners zijn dan ook gewaarschuwd. In 1911 was een een flinke storm wat veel heeft verwoest. Van de 150 schepen lagen er nog maar 25. Dit heeft een grote inpact gehad op Bruinisse aangezien we ons brood verdienen aan mosselvisserij. 270 gezinnen zaten zonder werk of eten. Alles hiervan is te zien in ons museum.

In de tweede wereld oorlog heeft Bruinisse ook veel te voortduren gekregen. Het dorp is dan ook compleet plat gebombardeerd door de Canadezen om de Duitsers te verjagen. Na de tweede wereld oorlog zijn de lokale mensen  Bruinisse weer op gaan bouwen met een grote tegenslag in 1953.

In 1953 overstroomde heel Zeeland en een klein deel van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op 1 februari 1953 braken de dijken door bij een noordwestelijke storm. Het eiland stond compleet onder water, behalve de oudestraat waar het museum gevestigd is.

In 1958 kwam de Deltawet. Deze wet zorgde voor de Oosterscheldekering en meer beveiliging voor de dijken rondom het eiland.