Opluchtspel uit 1773

Het historisch openluchtspel laat je zien hoe het er in 1773 aan toe ging tijdens de mosseloproer!

In september 1772 laat de toenmalige Ambachtsvrouwe van Bruinisse een ordonnantie uitvaardigen. In deze Ordonnantie wordt bepaald dat alle schippers voor ze mogen lossen zich moeten melden bij de havenmeester en 2 stuivers contant moeten betalen. Het gemiddelde loon was toen ongeveer 50 cent per dag. Er mag alleen gelost worden als je aan de beurt bent, dit geldt voor alle schippers zowel voor vreemden als voor de Bruenaren.
Als je met levende mossels lang moet wachten zijn ze bedorven. Daarom kwamen de Bruse mosselaren in juni 1773 in opstand. Het mossel oproer zorgde ervoor dat uiteindelijk de Ordonnantie werd verscheurd.

Het historisch openluchtspel laat zien hoe het er toeging in 1773. In de maand van de Geschiedenis waar het landelijk thema Opstand is past dit oproer uitstekend. Het openlucht spel wordt opgevoerd in de tuin van ons mooie Brusea Oude straat 23 Bruinisse

de uitvoering was een succes!!!!

Graag tot ziens in Brusea